Nacházíte se zde: Úvod » Ubytování » Česká republika » Orlické hory » Jablonné nad Orlicí

Hledat ubytování

Hledat ubytování
Vyplňte věk dětí

Filtrování výsledků

Typ objektu:

Obsazenost:


Vybavení objektu:


Oplocení:

Sport:
Koupání
Lyžování

Ubytování Jablonné nad Orlicí


Vaše kritéria:
1 objektů
FILTROVAT VÝSLEDKY
počet na stránce: řazení:
ONLINE OBSAZENOST

Hodnocení

9,1
Fantastické
dle 86 hodnocení
Zvíře
Internet
Vyžití pro děti
Bazén
Lyžárna/kolárna
Parkování Upřesnění
Povlečení Upřesnění
Oplocení Upřesnění
Max. kapacita:
35
Jednolůžkový
ZJISTIT CENU
Dvoulůžkový
ZJISTIT CENU
zobrazeny objekty 1-1 z 1  

Jablonné nad Orlicí

Jablonné nad Orlicí

Území, na němž se rozkládá Jablonné nad Orlicí, bylo součástí původního pohraničního pralesa. Jeho osídlování v době kolonizace neprobíhalo živelně, ale řídilo se přírodními podmínkami, jež dávají poloze a půdorysu našich měst a vesnic podobný ráz. Pro založení a výstavbu podhorských měst bylo zpravidla vybráno mírné návrší nad údolní nivou řeky či potoka, obvykle poblíž jejich soutoku z nejsnadnějšího přechodu broděním. Později se na těchto místech budovaly mosty. Údolí zpravidla určovala směr komunikací, nejprve stezek, později cest, silnic a nakonec i železnic. U soutoků vznikaly jejich křižovatky. Vlastní údolní niva, vystavená každoročním záplavám a při původní proměnlivosti vodních toků zamokřená, byla k osídlování a dopravě využita teprve později po různých úpravách. A tak i Jablonné bylo založeno na ostrohu při soutoku potoka Orličky s Tichou Orlicí. Ostroh se sklání mírněji k Orličce, jejíž údolí se pod soutěskou v Hradiskách rozšiřuje a podle níž se také město původně jmenovalo Jablonné nad Orličkou. Rovněž údolí Tiché Orlice je podstatně širší než nad ústím Jamenského potoka proti proudu a mezi oběma velkými lomy pod městem. Tyto povrchové tvary jsou výsledkem výmolné činnosti hlavní řeky a jejich přítoků v různě odolných horninách, se kterými se ve městě a jeho okolí setkáváme.Ve srovnání s ostatními městy ústeckého okresu má Jablonné polohu po několika stránkách rozmanitější, neboť leží na rozhraní několika geomorfologických celků a geologických útvarů, které právě zde prošly složitým vývojem. H r a d i s k a: Nejvýznamnější přírodní lokalita lesnaté cca 4 km dlouhé údolí s nivními loukami a meadrujícím tokem Orličkovského potoka. Významná klidová a vycházková lokalita. Celé území slouží jako krátkodobé rekreační zázemí pro občany města a jeho návštěvníky, kteří ho využívají k procházkám a výletům. Údolí je ve své příměstské části lemováno četnými skalními útvary. Z jejich vrcholů jsou pěkné výhledy do údolí "Hradiska" a "Jamenská dola" (Panská skála, Tlama a další bezejmenné). Zde také prochází v minulosti vybudovaná "Jiráskova stezka", vedoucí dále po hřebenech Orlických hor do Náchoda.Na údolních loukách jsou velmi bohatá a rozmanitá luční společenstva, jako chráněná bledule jarní, několik druhů jestřábníku, kosatce a další druhy tvořící velmi pestrá, přírodně blízká, luční společenstva. Nebývale široká škála biotopů shromážděná přírodou na poměrně malém místě byla v minulosti předmětem studijních prací Vysoké školy zemědělské v Praze a dalších specialistů v oboru. Chráněnou vegetaci doplňují vodní plochy mokřadů. Sedimentační protipovodňové nádrže byly vybudovány po povodni v roce 1997. Údolí je rovněž domovem některých vzácně se vyskytujících živočichů chráněných zákonem, jako krkavec velký, čáp černý, výr velký, ledňáček říční, skorec vodní, zmije obecná, užovka hladká, rejsek horský a další. Tato lokalita byla pro svou výjimečnost vyhlášena registrovaným významným krajinným prvkem.